Drodzy nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie!

Fundacja Pociechom serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Letnich eko warsztatach dla dzieci i młodzieży – edycja III w ramach projektu „Lato w Mieście 2019”.
W tym roku mamy Państwu do zaproponowania pięć warsztatów o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i geograficznej. Zajęcia trwają 2 godziny i są podzielone na dwie części: edukacyjną gdzie Państwa pociechy będą miały możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą i zwierzętami oraz relaksacyjną podczas której utrwalana będzie wiedza poprzez zabawy ruchowe, edukacyjne lub zajęcia plastyczne.
Aby wziąć udział w warsztatach należy zgłosić się mailowo na adres s.wojciechowska@pociechom.org.pl W wiadomości prosimy o podanie tematu interesujących Państwa warsztatów oraz terminy. W ciągu 7 dni nasz pracownik oddzwoni z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia oraz dookreśli datę przeprowadzenia zajęć oraz ich rodzaj.
W tym roku Fundacja Pociechom wprowadza zasadę równości, polegającą na tym że z jednej placówki może uczestniczyć w Warsztacie jedna grupa.
Ponad to grupy warsztatowe mogą liczyć do 20 osób + 4 opiekunów. Zajęcia od poniedziałku do czwartku odbywać się będą od 10:00 do 12:00, w piątki zapraszamy od 09:30 do 11:30.
Poniżej znajdują się tematy warsztatów wraz z ich opisami. Zajęcia zostaną dopasowane do wieku i możliwości poznawczych uczestników.
Serdecznie zapraszamy !
1. Poniedziałek: Śladem dzikich zwierząt w mieście
Warsztat ten ma na celu zapoznanie dzieci z przyrodą występującą w tarasie Wisły. Poprzez obserwację zwierząt przy pomocy lornetek na Obszarze Natura 2000, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie naszej Fundacji. Dzieci nauczą się rozróżniać poszczególne rodzaje roślin i zwierząt oraz otrzymają garść ciekawostek o królowej rzek polskich Wiśle. Po części edukacyjnej odbędą się gry i zabawy tematyczne.

2. Wtorek: Pszczoły – najlepsi pracownicy całej ery
Cześć edukacyjna niniejszego warsztatu zostanie przeprowadzona przez profesjonalnego pszczelarza, który zaprezentuje konstrukcję pszczelich domów, rolę jaką pszczoły odgrywają w ekosystemie oraz opisze proces powstawania miodu. W drugiej części zajęć odbędą się warsztaty plastyczne, podczas których będą wykorzystywane produkty recyklingowe, dostosowane do wieku dzieci

3. Środa: Zrób to sam – eko zabawa gliną i wikliną
Warsztaty mają na celu pobudzenie wyobraźni uczestników, którzy własnoręcznie będą przygotowywać produkty użytkowe z materiałów naturalnych takich jak glina i wiklina. Podczas tych zajęć chcemy nauczyć dzieci na czym polega recykling oraz że nie wszystkie śmieci, które wydają się bezużyteczne, należy wyrzucać. Ponad to dzieci będą wykonywały zadania w wiklinowym labiryncie, co wzmocni w nich umiejętności pracy w grupach.

4. Czwartek: Konie – przyjaciele, pomocnicy, terapeuci
Pod okiem doświadczonego instruktora jazdy konnej uczestnicy tego warsztatu dowiedzą się jak wyglądają poszczególne rasy koni, dlaczego konie huculskie są wykorzystywane do hipoterapii oraz poznają podstawy jazdy konnej. Dzieci będą miały możliwość spróbowania własnych sił na końskim grzbiecie. Po lekcji odbędą się gry i zabawy zręcznościowe o tematyce konnej.

5. Piątek: Goście z Andów – Alpaki
Podczas tych warsztatów uczestnicy poznają alpaki w bezpośrednim kontakcie. Nasi opiekunowie podzielą się swoją wiedzą na temat alpak, ich diety i zwyczajów, zaprezentują wyroby z wełny alpak oraz wyjaśnią znaczenie alpakoterapii w leczeniu niepełnosprawności. Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w spacerze z alpaką, czyszczenia alpaki oraz jej karmienia. W drugiej części warsztatu dzieci nauczą się popularnego w Ameryce Południowej tańca limbo oraz wykonają prace plastyczne o tematyce alpakowej.