Firmy

Także firma może być partnerem wielu naszych działań. Mamy nadzieję, że wśród poniższych propozycji znajdziesz kilka, które będziesz mógł wybrać dla swoich pracowników.

Naszym partnerem może zostać firma ogólnopolska lub firma działająca lokalnie. Partnerstwo jest formą wspierania celów społecznych, na których firmie najbardziej zależy. Chcemy stworzyć możliwość połączenia swoich celów biznesowych z działalnością charytatywną. Możemy pomóc określić wspólną płaszczyznę działalności komercyjnej i społecznej, dzięki czemu pomoc innym przynosi nie tylko satysfakcję, ale również zysk.

DAROWIZNY RZECZOWE

Z pewnością jest wiele rzeczy, które Państwa firma może przekazać Fundacji, by mogła ona sprawniej funkcjonować i obejmować opieką większą liczbę osób. Warto również zainteresować się naszymi aktualnymi akcjami i potrzebami.

Dzięki darowiźnie rzeczowej firma pomaga w zaspokojeniu potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i wszystkimi , którymi się opiekujemy. Firma, jej pracownicy, jej właściciel może czuć dumę i satysfakcję z faktu pomagania i wspierania potrzebujących. W ten sposób wpisuje się w działania firm odpowiedzialnych społecznie.

DAROWIZNY PIENIĘŻNE

Firmy również mogą przekazywać na rzecz Fundacji darowizny pieniężne. Osoby prawne mogą odliczać darowizny do 10% uzyskanego dochodu (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – art. 18 ust.1 pkt 1 i7)

Firma może zostać Partnerem Strategicznym każdego programu społecznego Fundacji wspierając systematycznie, przez ustalony okres czasu, działania w obrębie wybranego programu określoną kwotą. Wszystkie ustalenia dotyczące wysokości darowizny oraz zakres działań są ustalane i negocjowane indywidualnie.

Wszystkie darowizny od naszych darczyńców są przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Uzyskane w ten sposób pieniądze wydajemy na utrzymanie naszych koni, Pasieki dla Pociech, rozwijania programu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, warsztaty organizowane w naszej Fundacji i na nowe projekty takie jak Klub Młodzieżowy „Podkowa” oraz alpakoterapia, a także wiele innych.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Wolontariat pracowniczy polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując posiadane umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swoje talenty w innych dziedzinach. Firma wspiera ich w tych działaniach i w zależności od swej kultury organizacyjnej deleguje pracownika, jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne lub finansowe.

Zapewniamy, że pracownicy lub współpracownicy na pewno mogą bardzo wiele dla nas zrobić. Do zaoferowania mają swoje zawodowe umiejętności, prywatne pasje i wolny czas. Wszystko zależy od pomysłowości i dyspozycyjności osób zainteresowanych podzieleniem się swoim czasem i zdolnościami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

darowizny, współpraca z firmami

s.nowik@pociechom.org.pl

tel.: 535 65 41 11

Jesteśmy wdzięczni za nawet najmniejszy gest. Ze swojej strony zapewniamy, że staramy się je wykorzystaj jak najefektywniej na pomoc dla naszych podopiecznych.

Newsletter

Bądź z nami na bieżąco. Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach, imprezach organizowanych przez naszą fundację
i innych ciekawych informacjach. Zapisz się na nasz Newsletter

Wesprzyj nasze działania!

Dzięki Twojemu wsparciu możliwa będzie rehabilitacja naszych podopiecznych!