Prosiliśmy Was niedawno o udział w wyborze projektów Budżetu Partycypacyjnego. Jak już dobrze wiecie, Budżet Partycypacyjny, to pieniądze, o których losie decydują mieszkańcy konkretnych miejscowości. Każdy może złożyć swój projekt i spróbować stworzyć udogodnienia, rozrywkę lub projekt związany z nauką, przyrodą, zdrowiem. 

Bardzo bliski jest nam projekt  Radnego Pragi Północ Pana Kamila Ciepieńko. Pomysł ten dotyczy stworzenia dla mieszkańców sąsiedniego nam osiedla przejścia do Mostu Gdańskiego. Jest to sprawa dla nas bardzo ważna, która będzie zarówno zwiększała bezpieczeństwo jak i ułatwiała komunikację mieszkańcom Warszawy.

W miniony piątek ogłoszono wyniki – które z projektów zostały najlepiej ocenione przez mieszkańców Warszawy.

To dzięki Wam – projekt przejścia do Mostu Gdańskiego dla mieszkańców Golędzinowa wygrał i będzie realizowany! Dzięki niemu nasi sąsiedzi będą mieli krótszą drogę nad Wisłę. Bardzo Wam dziękujemy.